Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Sanat Akımları Ödevi Slayt Nedir

Sanat akımları ödevi slayt sunumlarını: Üst menü > Dosya İçerik > bölümümüzden ücretsiz indirebilirsiniz.

Ayrıca bunlarda ilginizi çekebilir:
Bknz: Sanat Akımı
Bknz: Sanat


Sanat Akımları Ödevi Slayt Resimleri

 • 4
  Sanat akımlarının kronolojik sıralaması. Hangi tarihte hangi sanat akımı çıktı ve etkili oldu. 2 hafta önce

  Sanat akımlarının kronolojik sıralaması. Hangi tarihte hangi sanat akımı çıktı ve etkili oldu.

 • 2
  10 Farklı Çağdaş Sanat Akımı Örneği Şema 2 hafta önce

  10 Farklı Çağdaş Sanat Akımı Örneği Şema

Sanat Akımları Ödevi Slayt Sunumları

 • 3
  Önizleme: 2 hafta önce

  Sanat Akımları Nelerdir Ödevi Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  SANAT AKIMLARI

  2. Sayfa
  REALİZM1839 yılında ortaya çıkan Realizm, konu ve üslup bakımından yaşamı ve doğayı olduğu gibi yansıtma, biçimleme anlayışıdır. Toplumun yaşamını gerçek boyutlarıyla ortaya sermektir.Realizm anlayışı içinde, doğadaki oranlar, plastisite, renk ve ışık değerleri aynen yansıtılmaya çalışılır. Öncü sanatçıları; Millet, Courbet ve Daumier ‘dir.

  3. Sayfa
  REALİZM (GERÇEKÇİLİK)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  style.visibility

  5. Sayfa


  6. Sayfa
  EMPRESYONİZMEmpresyonizm, doğadan alınan izlenimleri güneşin yedi rengi ile boyama anlayışına dayanır. Çizgi ve resim inşaası ortadan kalkmış ve renklerle izlenimler, karalama fırça notları olarak tuvale aktarılmaya başlanmıştır. Böylece resimde satıhlaşma doğmuş ve çizgi perspektifi de tarihe karışmıştı. Bu akım bundan sonraki bir çok akım için hareket kaynağı olmuştur.

  7. Sayfa
  EMPRESYONİZM (İZLENİMCİLİK)style.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  style.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibility

  9. Sayfa


  10. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  11. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  PUVANTİLİZMPuvantilistler bilimsel metodlarla renk karışımını uygulamışlardır. Amaç göz yolu ile renk karışımını sağlamaktır. Bu akımın sanatçıları renkleri paletlerinde karıştırmayıp direk tuval üzerinde noktalar halinde koyarak çalışıyorlardı. Öncü sanatçıları; Seurat ve Signac’tır.

  13. Sayfa
  PUVANTİLİZM (NOKTACILIK)style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  14. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibility

  15. Sayfa
  POST-EMPRESYONİZMEmpresyonizm akımının etkisinde kalan fakat onun sınırlı kurallarına bağlanmayan sanatçıların yoludur. Empresyonizmin ışık renkleri ile atmosfer oyunlarına önem vermeyerek, eşyayı sağlam bir inşa içinde göstermek isteyen ve güneş renkleri ile yetinmeyerek bütün renkleri paletlerine alan ve doğayı yeniden biçimleyen ressamlardır. Sanatçının kendi mizacınıda resmin konusu içine alan bir akımdır. Öncü sanatçıları; Cezanne, Van gogh, Gauguin, Lautrec ve Munch’tur.

  16. Sayfa
  POST-EMPRESYONİZM (ART-İZLENİMCİLİK)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibility

  17. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibility

  18. Sayfa


  19. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibility

  20. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  21. Sayfa
  FOVİZMBu akımın öncüleri; Matisse, Dufy, Vilaminck, Derain’dir. Resimlerinde renkler bir birlerine hemen hemen hiç karışmamış, biçimlerde de derinlik yoktur. Bir tabloya bakarken onun neyi göstermek istediğini unutmak gerek diye düşünüyorlardı.

  22. Sayfa
  FOVİZM (YIRTICILIK)style.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibility

  23. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibility

  24. Sayfa


  25. Sayfa
  EKSPRESYONİZMEkspersyonizm bir hayat anlayışı, bir dünya görüşüdür. Fakat bu görüşte önemli olan ruh durumudur. Doğa ikinci planda kalır.Bu akımın sanatçıları kendilerini boğan,ezen ızdırapları sanatlarına sokmuşlar, haksızlıklara karşı olan isyanlarını renk ve biçim görüşüyle anlatmaya çalışmışlardır.İinsan yüzlerini korkunç ve iğrenç görünümde çiziyorlardı.Çizgileri kaprisli, renkler ise fovistlerinki kadar cesaretliydi. Sanatçıları; Van Gogh, Munch, Kırchner, Nolde, Rouault, Modigliani.

  26. Sayfa
  EKSPRESYONİZM (ANLATIMCILIK)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  27. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  28. Sayfa


  29. Sayfa


  30. Sayfa


  31. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibility

  32. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibility

  33. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  34. Sayfa
  FÜTÜRİZMFütürizm de yapılmak istenen şey; evrendeki hareketin bir anını resmetmek değil, hareketin kendini duyurmaktır. Bu akıma göre herşey hareket halindedir ve değişmektedir. Hareket halindeki varlıkların gözde bıraktıkları etki algılanıncaya kadar hareket yeniden değişir. Bu nedenle koşan bir at dört değil yirmidört ayaklıdır ve ayaklarının hareketi de üçgen biçimindedir. Fütürizm, aynı anda çeşitli yaşantıları değerlendirmek için saydam kübist eşya analizini kabul etmiştir, hareket çıkış noktası olmuştur. Sanatçıları Boccioni, Balla, Severeni’dir.

  35. Sayfa
  FÜTÜRİZM (DİNAMİZM-HAREKET)style.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilitystyle.visibility

  36. Sayfa
  style.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibility

  37. Sayfa


  38. Sayfa
  KÜBİZMKübizm, doğa görünüşlerini geometrik bir parçalamaya tabi tutup, tablo yüzeyini doğa unsurrlarından kurtararak yeniden inşa etme amacını güder. Figürün tümünü basitleştiren geometrik inşaaya sentetik kübizm, bir figürün her taraftan görünüşünü dikkate alarak yapılan parçalamaya ise analitik kübizm denir.

  39. Sayfa
  KÜBİZMstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  40. Sayfa
  style.visibilityppt_wppt_h

  41. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_y

  42. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibility

  43. Sayfa


  44. Sayfa
  style.visibilityppt_wppt_h

  45. Sayfa
  DADAİZMBu akımın amacı sanat değildi. O, Avrupa uygarlığının beylik değerlerini ve savaşa karşı alınmış bir cephe ve protesto idi. Dadacılar, kağıt, tahta v.b malzemeleri yapıştırarak kolaj türü çalışlmalar yapıyorlardı. Bu akımın en ilginç yanı; sanata karşı bir sanat akımı olmasıdır. Dadaistlerin tek amacı saldırmak, kızdırmak, olmayacak şeyler yapıp insanlık adına yapılan soytarılıkları parça parça etmekti.

  46. Sayfa
  DADAİZMstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_w

  47. Sayfa
  style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_y

  48. Sayfa
  SÜRREALİZMSürrealist ressemlar, doğanın mantıki görünüşünü değil, insanın bilinçaltında ve rüyalarındaki dünyasını göstermek istemiştir. 1924 te Andre Breton tarafından ortaya atılmıştır. Edebiyat veresim alanında eser vermiştir. Öncü sanatçıları; Chirico, Salvador Dali, Chagall, Klee, Miro dur.

  49. Sayfa
  SÜRREALİZM (GERÇEK ÜSTÜCÜLÜK)style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  50. Sayfa
  style.visibility

  51. Sayfa


  52. Sayfa


  53. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  54. Sayfa
  SOYUT RESİMSoyut sanat, genel anlamıyla doğada varolan gerçek nesneleri betimlemek yerine, biçimler ve renklerin, temsili olmayan veya öznel kullanımı ile yapılan sanata denir.

  55. Sayfa
  SOYUT RESİMstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  56. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibility

  57. Sayfa
  POP ARTPopüler sanatın kısaltılmış adıdır. Bu akım sanatçıları, endüstri ürünü artıklarından güzete parçalarına, insan ile diğer canlı ve eşyalardan alınmış mulajlardan, hazır doğa nesnelerine kadar nu bulunursa kullanılmış ve bir sanat yapıtı olarak sunmuşlardır. Pop-art gerçek ile görüntünün farkını çarpıcı bir biçimde ortaya koyar ve makineleşmiş hazırcı insanı eleştirir.

  58. Sayfa
  POP-ARTstyle.visibilitystyle.visibility

  59. Sayfa
  style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  60. Sayfa
  HAZIRLAYANNESLİHAN YILMAZ

 • 1
  Önizleme: 2 hafta önce

  Çağdaş Sanat Akımları Nelerdir Örnekler Powerpoint Sunusu (Slayt/PPTX)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI VE ÖRNEKLERHAZIRLAYAN:MEHMET KURTBOĞAN

  2. Sayfa
  EMPRESYONİZM “İzlenimcilik” EMPRESYONİZM “İzlenimcilik” olarak da bilinir. 19. yy.ın ikinci yarısında FRANSA’da 1877’ de Paris’te doğmuştur. Resim tarihindeki sürekli yeniliklerin hareket noktası sayılır. Empresyonizme göre, açık havada bulunan eşyaların renk görünümleri günün her saatinde değişir. Örneğin, ağaçların yeşil rengi öğle üzeri daha parlak, daha canlı görüldüğü halde, akşama doğru koyu renkte ve donuk görünür. Bu akımın kurucuları, atölye çalışmalarından çok, açık havada çalışmaya önem vermişlerdir. Çünkü aradıkları canlı ve temiz renkleri, gün ışığının parlaklığında bulmuşlar, koyu ve karanlık renklere resimlerinde yer vermemişlerdir. Renk, ya olduğu gibi ya da değerini düşürmeyen başka bir renkle karıştırılmıştır. Işıklar sarı, turuncu, kırmızı tonlarında aranmış, gölgelerde, bunların zıtları olan mavi, mor ve yeşille boyanmıştır. Empresyonizmin kurucusu Edouard Manet' dir.

  3. Sayfa
  TemsilcileriEdouard Manet, Claude Monet, Camille Pissarro, Georges Seurat, Paul Signac, Vincent Van Gogh, Paul Gaugin, Paul Cezanne, Edgar Degas, Henri De Toulosue-Lautrec, Pıerre-August Renoir’dir.

  4. Sayfa


  5. Sayfa
  EKSPERSYONİZM (Dışavurumculuk):EKSPERSYONİZM (Dışavurumculuk): Ekspresyonizm bir hayat anlayışı, bir dünya görüşüdür. Fakat bu görüşte önemli olan kişinin ruhsal durumudur. Doğa ikinci planda kalır. Bu akımın sanatçıları, kendilerini boğan, ezen ızdırapları sanatlarına sokmuşlar, haksızlıklara karşı olan isyanlarını, yeni bir renk ve biçim görüşüyle anlatmak istemişlerdir. Yapıtlarında kadın vücutlarını çekinmeden çirkinleştiriyorlar; insan yüzlerini korkunç, iğrenç ifadeli karnaval maskeleri halinde yapıyorlardı. Çizgileri kaprisli, kullandıkları renkler ise fovist ressamlarınki gibi cesaretlidir.Temsilcileri: Van Gogh,Edouard Munch, Kırchner, Nolde, Rouault, Modigliani, M.Beckmann O.Kokoshka’dır.

  6. Sayfa


  7. Sayfa


  8. Sayfa
  Georges Rouault

  9. Sayfa
  Georges Rouault

  10. Sayfa
  YIRTICILIK (FOVİZM) (1898-1908)20. yy. nın modern resim akımlarından biridir. Bir grup genç Fransız sanatçılarının 1905’te Paris’te açtıkları bir sergiyle doğmuştur. Bunların çarpıcı ve hırçın çalışmalarına bakılarak verilen “fovlar (vahşiler)” adı, akımın adı haline gelmiştir. Akımın temel özelliğini, saf ve parlak renkli boyaların doğrudan tüpten çıktığı gibi resim yüzeyine uygulanmasıyla yaratılan patlama duygusu oluşturur. Fovist ressamlar da, İzlenimciler gibi, doğrudan doğayı betimlemişlerdir, ama onların yapıtlarında yoğun bir dışa vurumcu tepki izlenir. Fovistlerin önderi Henri Matisse’dir.

  11. Sayfa
  TemsilcileriHenri Matisse, André Derain, Maruice De Vlaminck ve Raoul Duffy‘dir.

  12. Sayfa


  13. Sayfa
  KÜBİZM (1907-1914)“Doğadaki her şey küreye, koniye ve silindire dayanır.” Paul Cezanne Cezanne’nin yukarıdaki sözünden hareket eden bu akımın sanatçıları çevresindeki her şeyi geometrik biçimler olarak görüyorlardı. Kübizmi Empresyonist görüşe bir tepki olarak incelemek yerinde olur.Pablo Picasso ve Georges Braque ‘ın özellikle 1907-1914 yılları arasında Paris’te geliştirdikleri Kübizm 20. yy.ın en etkili yenilikçi akımlarından biridir. Sanatın gelişiminde bir devrim olarak nitelenen Kübizm, geleneksel perspektife, ışık- gölge kullanımlarına ve sanatı doğanın taklit edilmesi olarak gören kuramlara karşı çıkmış; doğadaki biçim, doku, renk ve mekânları taklit etmek yerine, parçalara ayrılmış nesneleri çeşitli yönlerden aynı anda algılanabilecek biçimde yan yana getirerek yeni bir gerçeklik yaratmıştır. Kübistler nesnelere bir de zaman boyutun U katmayı denemişler, biçim sorununu ön plana alıp rengi ikinci plana atmışlardır. Kübizm 1910-1912 arasında çözümsel (Analitik) evreyi, 1912’den sonra Bireşimsel (Sentetik) evreyi yaşamıştır.

  14. Sayfa
  TemsilcileriPablo Picasso, Juan Gris, Fernand Léger, Georges Braque, Jacques Limpchitz, Aleksander Archipenko’dır.

  15. Sayfa
  Pablo PicassoGuernıca

  16. Sayfa
  Pablo Picasso

  17. Sayfa
  Pablo Picasso

  18. Sayfa
  Pablo Picasso

  19. Sayfa
  FÜTÜRİZM (DİNAMİZM– HAREKET)1909 Yılında İtalya’da önce şiirde sonrada resimde ortaya çıkan, geçmiş ve geleneksel görüşleri reddeden bir akımdır. Fütürizmde yapılmak istenen şey, evrendeki hareketin bir anını tespit etmek değil; hareketin kendini duyurmaktır. Bu akıma göre her şey hareket halindedir ve değişmektedir. Hareket halindeki varlıkların gözde bıraktıkları etki algılanıncaya kadar hareket yeniden değişir. Bu nedenle koşan bir at, dört değil yirmi ayaklıdır ve ayakların hareketi de üçgen biçimindedir. Pek çabuk hareket eden bir insan ya da cisim, çizgilerini hava içinde eritir. Bu yüzden gözlerimiz, onun yapısını fark etmez. Çok çabuk hareket eden cisim sanki parçalanmış moleküller halindedir. Bu bilimsel gerçek fütüristlerin sanat görüşü olmuştur. Bunlar daha çok fırtınalı denizler, son hızla giden otomobiller, dansözler gibi hareketli konuları seçmişlerdir.

  20. Sayfa
  TemsilcileriUmberto Boccioni, Giacano Balla, Carlo Cara, Luigi Russolo, Gino Severini, Marcel Dumchamp önemli temsilcilerindendir.

  21. Sayfa


  22. Sayfa


  23. Sayfa


  24. Sayfa
  SÜRREALİZM (GERÇEK ÜSTÜCÜLÜK)1916’dan bu yana etkisini sürdüren modern sanat akımıdır. Figürler asla var olmayacak düşsel bir ortamda bir kompozisyon içinde sunulur. İlkel toplumların sanatları da sürrealistlerin diğer bir ilgi noktasıdır. Sürrealist ressamlar doğanın mantıki görünüşünü değil, insanın bilinç altında ve rüyalarındaki alemi göstermek istemişlerdir..

  25. Sayfa
  TemsilcileriGiorgio de Chirico, Max Ernst, Jean Arp, Francis Picabia, Marc Chagal, Rene Magritte, Yves Tanguy, Alberto Giacometti, Salvador Dali, Frida Kahlo, Paul Delvaux, Joan Miro, Man Rey, Henri Rousseau, sayılabilir

  26. Sayfa


  27. Sayfa


  28. Sayfa


  29. Sayfa


  30. Sayfa


  31. Sayfa


Sanat Akımları Ödevi Slayt Videoları

 • 3
  2 hafta önce

  Geçmişten Günümüze Çağdaş Sanat Akımları

 • 2
  2 hafta önce

  Sanat Akımları Video Sunumu

Sanat Akımları Ödevi Slayt Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Sanat Akımları Ödevi Slayt Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Sanat akımlarının kronolojik sıralaması. Hangi tarihte hangi sanat akımı çıktı ve etkili oldu.
Yazı İşlemleri